PúblicPrivat.cat

PúblicPrivat.cat

La suma que multiplica

POLÍTICA DE PRIVACITAT


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, L’ASSOCIACIÓ CATALUNYA SENSE LÍMITS informa als usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Associació Catalunya Sense Límits G06995740 Gran de Gràcia, 1. 1r 1a Barcelona 08012 info@catalunyasenselimits.cat

Finalitat Gestionar les dades a les quals l’entitat accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta. Enviar comunicacions comercials, en cas d’acceptació.

Legitimació Consentiment de l’interessat

Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització; expressa.

Drets

  • Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domicili Gran de Gràcia, 1. 1r 1a de Barcelona 08012 o enviar correu electrònic a info@catalunyasenselimits.cat
  • Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es), en cas d’incompliment per part de l’entitat.
  • Pot presentar denúncia davant AEPD per infracció de drets.

Conservació de les dades Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides. Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través dels formularis d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web? En relació als formularis de la pàgina web, l’usuari ha d’omplir els marcats com a «obligatoris». No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’ASSOCIACIÓ CATALUNYA SENSE LÍMITS no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’ASSOCIACIÓ CATALUNYA SENSE LÍMITS quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats. Les dades personals que l’Usuari facilita a l’ASSOCIACIÓ CATALUNYA SENSE LÍMITS han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat? L’ASSOCIACIÓ CATALUNYA SENSE LÍMITS informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.