PúblicPrivat.cat

PúblicPrivat.cat

La suma que multiplica
publicprivat.cat

PúblicPrivat.cat

Catalunya s’ha caracteritzat històricament per fer un ús intensiu de la col·laboració publicoprivada en matèries com l’educació, la sanitat, les infraestructures o la recerca.


La situació de les finances públiques i la necessitat de dur a terme una consolidació fiscal en el futur poden ser factors que intensifiquin aquest tipus d’acords entre el sector públic i el sector privat, ja que poden suposar un estalvi important de recursos públics.


En aquest context i amb l’objectiu d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, aquest tipus de col·laboració esdevé un element crucial per al desenvolupament equitatiu i sostingut del país.


Per això, l’objectiu d’aquesta iniciativa és:

  • Explicar què és, com funciona i quins avantatges té la col·laboració publicoprivada.
  • Posar en valor la col·laboració publicoprivada existent a Catalunya.
  • Fomentar nous espais de col·laboració publicoprivada a Catalunya.
  • Promoure el coneixement d’iniciatives exitoses en relació amb la col·laboració publicoprivada a Catalunya.

Què proposem?

Podeu descarregar l’informe sobre la necessitat de la col·laboració publicoprivada a Catalunya on hi trobareu les propostes que inclouen:

informe
  1. Avaluar de forma sistemàtica i independent les col·laboracions publicoprivades a Catalunya, amb l’objectiu de potenciar-les o ajustar-les segons les conclusions a les que s’arribin.
  2. Aprofundir en el disseny apropiat i en els sistemes de control en les col·laboracions publicoprivades a Catalunya. L’objectiu és evitar qualsevol sospita o prejudici als ciutadans que les polítiques que comporten la interacció entre sector públic i sector privat puguin generar problemes de corrupció.
  3. Consolidar els sistemes de concertació i col·laboració publicoprivada exitoses a Catalunya, com en els àmbits de l’educació, sanitat, recerca o esdeveniments públics.
  1. Desenvolupar de forma àgil espais de col·laboració publicoprivada en àmbits com l’habitatge públic, la formació professional i d’altres.
  2. Identificar, analitzar i, eventualment, implantar, noves formes de col·laboració publicoprivada allà on la suma del sector públic i privat multipliqui l’impacte positiu en la societat.